Mustang Caves
NCN Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu “SONATA BIS 4” realizowany na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

PROJEKT

Projekt, przy zastosowaniu dostępnych technik analitycznych, ma na celu identyfikację, dokumentację, datowanie i zabezpieczenie kolekcji tybetańskich rękopisów odkrytych w jaskiniach Mardzong w Mustangu Północnym w Nepalu. Manuskrypty przechowywane obecnie w małym muzeum klasztoru Choede w Lo Monthang są własnością lokalnej społeczności. Nasze działania obejmują: 1) Przygotowanie katalogu cech formalnych i kodykologicznych poszczególnych manuskryptów; 2) Dokumentację fotograficzną kart tytułowych, wybranych fragmentów ilustrujących cechy szczególne, oraz przeźroczy papieru; 3) Badania podłoża papierowego manuskryptów wraz z opisami cech technologicznych; 4) Przeprowadzenie badań radiowęglowych na starannie wybranej grupie książek, co ułatwi stworzenie typologii w ujęciu chronologicznym; 5) Ustalenie programu konserwacji zachowawczej dla niniejszej kolekcji, zaproponowanie podstawowych środków ochrony i działań prewencyjnych w celu zabezpieczenia kolekcji.

ODKRYCIE MANUSKRYPTÓW W MARDZONG

Manuskrypty z Mardzong są wyjątkowo ciekawym odkryciem archeologicznym. Kolekcję odkryto w 2008 roku w trudno dostępnym kompleksie jaskiń Mardzong, położonych na południe od Lo Monthang w nepalskim rejonie Mustangu. Dokonała tego grupa himalaistów prowadzonych przez Brot’a Coburn’a i Peter’a Athans’a (ekspedycja jest udokumentowana w filmie National Geographic, Secrets of Shangri-La).
Jaskinie Mardzong spełniły rolę trudno dostępnego schronienia dla różnorodnych księgozbiorów, pochodzących prawdopodobnie z opuszczonych osad wokół Lo Monthang. W tym samym kompleksie jaskiń, archeolog Mark Aldenderfer (Uniwerstyet Kalifornijski w Merced) odkrył grupę pochówków datowanych na VI wiek n.e. zawierających ludzkie szczątki oraz zabytki wykonane z drewna, tkanin, metalu i innych materiałów (odkrycie zostało udokumentowane w filmie Sky Caves of Nepal; dalsze prace przedstawia film Secret of the Sky Tombs, PBS Nova Film). Zespół odkrył również trzynastowieczny buddyjski kompleks świątynny ozdobiony malowidłami ściennymi, w tym pięćdziesięcioma pięcioma przedstawieniami buddyjskich świętych (udokumentowane w filmie Buddhist Lost Cave Temples).