Książki tybetańskie, do których przynależą rękopisy religijne tradycji Bön, nie były postrzegane przez naukę jako osobny przedmiot badań z całym bogactwem ich regionalnych różnic. Manuskrypty te niezwykle rzadko postrzegane są jako artefakty, posiadające własne, unikalne formy wytwarzane za pomocą konkretnych technologii. W rezultacie różnorodność tych zabytków, uwarunkowana miejscem ich wytwarzania, czy też przynależnością kulturową lub religijną (do tradycji Bön czy Buddyzmu), które kształtowały formę ksiąg tybetańskich w Himalajach na przestrzeni wieków, nie jest dostrzegana.

Niniejsza strona internetowa prezentuje dwa projekty badawcze podejmujące wyżej wspomniane zagadnienia oraz stanowi bazę danych manuskryptów udokumentowanych w Mustangu od 2015 roku, z wykorzystaniem interdyscyplinarnych metod badań. Projekty Mardzong oraz Drangsong finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki.