Zespół projektu

Agnieszka Helman-Ważny, Kierownik niniejszego projektu, bibliolog, historyk papieru, konserwator zabytków. W 2001 uzyskała stopień magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz dyplom na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce nadany uchwałą Rady Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia nadany przez Radę Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka monografii, katalogów i artykułów naukowych, podejmująca w swojej pracy zagadnienia historii książki i papieru w Azji Środkowej i rejonie Himalajów, kultury materialnej Tybetu, kodykologii manuskryptów z Jedwabnego Szlaku i historii kolekcji tybetańskich książek w Polsce i na świecie. Autorka książek: Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych (2009), A Preliminary Report on the Wanli Kanjur Kept at the Jagiellonian Library, Kraków (2010, wspólnie z Markiem Mejorem i Thuptenem Chashabem), Archaeology of Tibetan Books (2014), Codicology, Paleography, and Orthography of Early Tibetan Documents: Methods and a Case Study (2016, wspólnie z Brandonem Dotsonem).
Sarah Skumanov – uzyskała tytuł magistra w 2016 roku na Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań naukowych należą sztuka komiksu, manga, japońska kultura popularna, Buddyzm i kultura Tybetu. Asystentka dr Agnieszki Helman-Ważny przy projekcie Manuskrypty z Mardzong. Tematem jej doktoratu jest „Tybetańska książka religijna jako zabytek kultury w rejonie Mustangu: Problemy konserwacji prewencyjnej na przykładzie kolekcji manuskryptów z jaskiń Mardzong”.
Kami Gurung – asystent techniczny projektu. Rodowity mieszkaniec Lubry, wioski położonej w rejonie Mustangu w Nepalu. Otrzymał klasztorne wykształcenie w Indiach, potrafi czytać w klasycznym języku tybetańskim, dodatkowo posługuje się dialektami z Lhasy i południowego Mustangu, jak również językiem nepalskim, hinduskim i angielskim. Uczył się w Wielkiej Brytanii oraz Meksyku w zakresie fotografii, tworzenia filmów i edycji wideo. Pracował w Oksfordzie, Paryżu i Wiedniu przy projektach dotyczących tybetańskich dokumentów. Przy naszym projekcie jest odpowiedzialny za organizowanie wyjazdów terenowych w Nepalu oraz tłumaczenia językowe. Ponadto wykonuje dokumentację wideo i fotografuje manuskrypty.
Rinchen Loden Lama – asystent przy badaniach terenowych w Nepalu, tłumacz, student studiów humanistycznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Tribhuvan w Kathmandu. Pochodzi z wioski Humla. Pracował jako nauczyciel języka tybetańskiego, następnie brał udział w badaniach prowadzonych przez francuskich i norweskich naukowców oraz był asystentem w Fundacji Bodhi Tree. Jako przewodnik przy wycieczkach trekkingowych podróżuje przez wysokogórskie rejony Nepalu, oraz tereny Góry Kajlas w Chinach (Zachodni Tybet).
Zdzisław Dobrowolski – bada Internet od wielu lat. W swoich dwóch książkach i licznych artykułach naukowych podejmuje zagadnienia związane ze strefą Internetu oraz komunikacją naukową. Jest administratorem dwóch bibliotek cyfrowych: Medioteki i Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, obie utworzone przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Administrator strony internetowej projektu.
Rajmund Radziewicz – twórca Linux-EduCD, polskiej dystrybucji Linuksa dostosowanej do celów edukacji. Autor rozmaitych artykułów poruszających tematykę Open Source i sieci komputerowych. Od dwunastu lat pracuje w branży IT, głównie przy projektach rządowych. Wielbiciel muzyki klasycznej, interesuje się antropologią religii, szczególnie wierzeniami i mitologią Mezoameryki. W naszym projekcie pełni rolę konsultanta ds technologii informatycznych.
ASYSTENCI W NEPALU
Nyima Drandul (tłumaczenie i porządkowanie manuskryptów)
Mnisi Klasztoru Choede, Lo Monthang, Mustang, Nepal (udostępnienie manuskryptów)
KONSULTANCI
Prof. Charles Ramble, EPHE/CRCAO, Paris (Tybetologia)
Prof. Mark Aldenderfer, University of California, Merced (Archeologia)
Thomas Schrom, UNESCO, Kathmandu (Dziedzictwo kulturowe Nepalu)