Badania etnograficzne produkcji książek

Analiza materiałów użytych do produkcji poszczególnych manuskryptów z Mardzong jest podparta badaniami bibliograficznymi i archiwalnymi, uzupełnionymi etnograficznymi pracami terenowymi ujętymi w interdyscyplinarnym podejściu, przekraczającym granice terminologii. Rozwój regionalnych typologii zarówno podczas badania rękopisów, jak i przeprowadzania wywiadów z lokalną ludnością, przyczynia się do lepszego zrozumienia i rekonstrukcji nieznanych okresów z historii książki i rzemiosła związanego z produkcją książek, takich jak papiernictwo i techniki druku. Dokumentacja różnorodnych tradycji technologicznych w produkcji papieru w różnych częściach Azji, zależnych od dostępu do surowców i występowania roślin papierniczych, stanowi niezależne źródło informacji ułatwiające ustalenie pochodzenia i dat dla niezidentyfikowanych egzemplarzy książek.