Kontakt

Projekt Manuskrypty z Mardzong

Dr hab. Agnieszka Helman-Ważny (kierownik projektu)

Katedra Książki i Historii Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytet Warszawski, Polska

Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa